Discount

10% off Books at Acair

Lifestyle  

Get 10% off books when you shop at Acair. Click 'Get Now' and enter the discount code when checking out online. 

Faigh 10% far am prìs leabhraichean aig Acair. Briog air 'Get now' agus cleachd an còd lùghdachaidh nuair a tha thu a' pàigheadh.

Voucher Code

Get now

About Acair

Tha Acair air 500 tiotal fhoillseachadh bho thòisich sinn ann an 1977. Tha ar liosta fada, ach comharraichte. Tha e na chudromas dhuinn a bhith a' brosnachadh cànan agus cultar na Gàidhlig, ach tha gu leòr dà-chànanach agus Beurla againn cuideachd. Nach toir sibh sùil? Acair has published more than 500 titles since we were set up and has played an important role in developing and preserving the Scottish Gaelic language and culture. The list of our books is long, but distinguished. We have many bilingual books on a variety of topics as well as English-only books. We love nothing more than telling a good story! Why not have a browse?

To find more about Acair, click here